wtorek, 6 maja 2008

DEPOZYT

W roli głównej i tytułowej – teczka z urwanym uchem (wraz z zawartością)

Henryk Karpiowski – osoba z wyższym wykształceniem, nadająca się do interesów jak „gęś do podkucia”, podobnie jak jego wspólnik przekonana o wejściu w posiadanie precjozów w wyniku hochsztaplerstwa, w rzeczywistości zdobytych legalnie. Po wypadku pod Płońskiem stracił pamięć. Trzykrotnie żonaty: przy czym 1. żona zmarła, natomiast z 2. rozwiedziony przed „złotym interesem”.

Elżbieta – córka Henryka z pierwszego małżeństwa.

Krystyna – kobieta u boku Henryka, ostatecznie jego trzecia żona.

Kazio Restner- wspólnik Henryka, przelawszy pieniądze do Holandii, tam właśnie się udał.

Bubel, a wł. Zygmunt – szwagier Henryka, dzięki któremu cała „heca” miała miejsce, młodszy brat 2-giej żony, na stałe mieszkający w Szczecinie.

Seweryn Chlup – przyjaciel ze szkolnej ławy Henryka, wędkarz. Zakończył swe życie w peoniach.

Bogumiła Chlupowa - - zazdrosna (materialnie) żona Seweryna, osoba chciwa i skąpa, dziko ambitna i zaborcza. Niewątpliwa zaleta: gotowanie (tanie).

Tadeusz Sarnicki – nieślubny syn Chlupa i Haliny Sarnickiej.

Halina Sarnicka - matka Tadzia, obecnie żona hydraulika.

Agatka - 10-letnia córka Chlupa.

Staś – 12-letni syn Chlupa.

Bożenka – córka ojczyma Tadzia, święcie przekonana o zamążpójściu za Tadzia.

Bronek – ojczym Tadzia, hydraulik.

Autor spisu: Aniazn

Szukaj na tym blogu